Thể lệ chương trình

 1. Tên chương trình khuyến mại:TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN CÙNG COMFORT NATURE.
 2. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Toàn quốc.
 3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 16/11/2018 đến 28/02/2019.
 5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

  - Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml.
  - Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Nature Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml.
  - Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 800 ml
  - Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Nature Thanh Lọc Khử Mùi loại 800ml.
  - Túi vải.

 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
 7. Cơ cấu giải thưởng:
  Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải
  Quà tặng dành cho 50,000 người chơi đăng ký thành công bằng cách tạo chuỗi cho riêng mình hoặc giúp đỡ bạn bè thành công:
  Giải thưởng 01 bộ quà tặng gồm 1 gói nước xả làm mềm vải Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml và 1 gói nước xả làm mềm vải Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml. ( Quà tặng này dành cho 50.000 người chơi đầu tiên đăng ký chuỗi hoặc giúp đỡ bạn bè hoàn thành chuỗi thành công) 50,000
  Quà tặng dành cho 10,000 người chơi hoàn thành chuỗi riêng của mình
  Giải thưởng 1 chai nước xả làm mềm vải Comfort Nature 800ml (tương ứng với chai mà người chơi chọn ban đầu)
  (Quà tặng này dành cho 500 người chơi đầu tiên hoàn thành chuỗi riêng mình)
  500
  Giải thưởng 1 túi vải (Quà tặng này dành cho 9.500 người chơi tiếp theo hoàn thành chuỗi riêng mình) 9.500

  Tất cả các giải thưởng đều được trao bằng hiện vật, không quy đổi thành tiền mặt. Số lượng quà tặng có thể hết trước khi chương trình kết thúc.

 8. Cách thức tham gia trò chơi:
  8.1 Cách thức tham gia:
  - Người chơi truy cập vào website https://nuochoathiennhien.comfort.com.vn để đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân của mình.
  - Người chơi chỉ được đăng ký bộ quà tặng 01 lần theo địa chỉ tài khoản Facebook, email, số điện thoại hợp lệ và có thật. Đăng ký bộ quà tặng được cho là hợp lệ với điều kiện tài khoản Facebook, email, số điện thoại có thật mà người chơi sử dụng để đăng ký bộ quà tặng chưa từng được sử dụng trước đây. Trường hợp BTC phát hiện một người đăng ký 2 lần thì từ lần thứ 2 trở đi sẽ được xem là không hợp lệ và không được nhận quà tặng.
  - Người chơi phải đăng ký họ tên đầy đủ như tên đăng ký trên chứng mình nhân dân.
  8.1.1 Cách thức tham gia trò chơi dành cho người chơi đăng ký nhận 01 bộ quà tặng gồm 1 gói nước xả làm mềm vải Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml và 1 gói nước xả làm mềm vải Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml bằng cách tạo chuỗi cho riêng mình hoặc giúp đỡ bạn bè thành công:
  - Bước 1: Người chơi vào trực tiếp trang: https://nuochoathiennhien.comfort.com.vn chọn chai Comfort Nature phù hợp và đăng ký tạo chuỗi mới cho riêng mình.
  - Bước 2: Người chơi điền thông tin cá nhân vào mẫu và nhấn vào ô đồng ý thể lệ chương trình.
  - Bước 3: Người chơi tạo thành công chuỗi riêng của mình và chia sẻ trên Facebook và kêu gọi bạn bè nhấn vào đường link mà người chơi chia sẻ để giúp người chơi hoàn thành toàn bộ chuỗi đó. Người dùng sau khi hoàn thành chia sẻ về Facebook cá nhân sẽ nhận được quà tặng là 01 bộ quà tặng gồm 1 gói nước xả làm mềm vải Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml và 1 gói nước xả làm mềm vải Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml.
  - Bước 4: Nếu chuỗi của người chơi được 4 người bạn giúp đỡ thành công và hoàn thành chuỗi đó, người dùng sẽ nhận được thêm 1 phần quà là 1 chai nước xả vải Comfort Nature 800ml (tương ứng với chai mà người chơi chọn ban đầu dành cho 500 người chơi đầu tiên hoàn thành chuỗi riêng của mình) hoặc 1 túi vải (dành cho 9,500 người chơi tiếp theo hoàn thành chuỗi riêng của mình) Lưu ý: Người chơi ở mục 8.1.1 chỉ được chơi một lần duy nhất, sau khi người chơi hoàn thành chuỗi của mình thì sẽ không được giúp đỡ bạn bè của họ hoàn thành chuỗi liên kết cũng như không được tạo chuỗi mới một lần nữa.
  8.1.2 Cách thức tham gia dành cho người chơi giúp đỡ hoàn thành chuỗi của bạn mình:
  - Bước 1: Người chơi nhấn vào đường link mà bạn bè chia sẻ về Facebook để tham gia giúp đỡ bạn bè hoàn thành chuỗi của họ
  - Bước 2: Người chơi chọn bước phù hợp trong chuỗi của bạn bè để tiếp tục giúp đỡ.
  - Bước 3: Người chơi điền thông tin cá nhân vào mẫu và nhấn vào ô đồng ý thể lệ chương trình.
  - Bước 4: Người chơi sau khi hoàn thành điền thông tin sẽ nhận được 01 bộ quà tặng gồm 1 gói nước xả làm mềm vải Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml và 1 gói nước xả làm mềm vải Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml. Để có cơ hội nhận thêm phần quà là 1 chai nước xả vải Comfort Nature 800ml (tương ứng với chai mà người chơi chọn ban đầu dành cho 500 người chơi đầu tiên hoàn thành chuỗi riêng của mình) hoặc 1 túi vải (dành cho 9,500 người chơi tiếp theo hoàn thành chuỗi riêng của mình), người dùng được kêu gọi tạo một chuỗi mới cho riêng mình. Người chơi có quyền chọn tạo hoặc không tạo chuỗi liên kết mới.
  Lưu ý: Người chơi tham gia ở mục 8.1.2 cũng sẽ chỉ được chơi một lần duy nhất, không được giúp đỡ bạn bè hoàn thành chuỗi của họ cũng như tạo chuỗi mới một lần nữa khi đã hoàn thành lượt chơi của mình.
  8.2 Cách thức trao quà:
  8.2.1 Trao quà dành cho người chơi hoàn thành cách thức 1 ( cách thức nêu tại mục 8.1.1):
  - Người chơi hoàn thành cách thức 1 sẽ được trao quà:
  - Nhận 01 bộ quà tặng gồm 1 gói nước xả làm mềm vải Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml và 1 gói nước xả làm mềm vải Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml khi người chơi tạo chuỗi mới thành công và chia sẻ chuỗi của mình đến bạn bè.
  - Nhận 01 chai nước xả làm mềm vải Comfort Nature loại 800ml hoặc 01 túi vải khi người chơi được 04 người bạn giúp đỡ hoàn thành chuỗi riêng của người đó.
  - Quà tặng sẽ được trao cho người chơi theo thông tin địa chỉ mà người chơi đã đăng ký. BTC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng bị thất lạc do người chơi cung cấp sai địa chỉ.
  8.2.2 Trao quà dành cho người chơi hoàn thành cách thức 2 ( cách thức nêu tại mục 8.1.2):
  - Nhận 01 bộ quà tặng gồm 1 gói nước xả làm mềm vải Comfort Nature Chống Nắng Bền Màu loại 48ml và 1 gói nước xả làm mềm vải Thanh Lọc Khử Mùi loại 48ml khi người chơi tham gia hoàn thành giúp bạn bè hoàn thành chuỗi được gửi từ bạn bè.
  - Nhận 01 chai nước xả làm mềm vải Comfort Nature loại 800ml túi vải chai nước xả làm mềm vải Comfort Nature loại 800ml hoặc 01 túi vải khi hoàn thành chuỗi riêng của mình ( quà tặng này chỉ áp dụng nếu người chơi đồng ý tạo chuỗi riêng của mình khi nhận được lời mời tạo chuỗi riêng từ hệ thống và chuỗi riêng đó đươc hoàn thành bởi 4 người bạn).
  - Quà tặng sẽ được trao cho người chơi theo thông tin địa chỉ mà người chơi đã đăng ký. BTC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng bị thất lạc do người chơi cung cấp sai địa chỉ.
 9. Quy định chung:

  - Thời gian nhận bộ quà tặng: dự kiến trong vòng 8 tuần kể từ ngày chương trình khuyến mãi kết thúc.
  - Quà tặng người chơi nhận được có thể sẽ thay đổi, tùy theo số lượng quà tặng còn lại tại thời điểm nhận quà hợp lệ. Quà tặng cho người chơi hoàn thành chuỗi riêng của mình chỉ được trao 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình cho người chơi đăng ký hợp lệ.
  - Người chơi đăng ký quà tặng cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do BTC đề ra.
  - BTC có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân cho người chơi đăng ký, không chia sẻ cho bên thứ ba và chỉ sử dụng cho mục đích trao đổi thông tin giữa công ty và người chơi.
  - Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại, BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
  - Mọi thắc mắc về chương trình, người chơi đăng ký có thể liên hệ với BTC qua Fanpage Comfort Vietnam: https://www.facebook.com/comfortvietnam/.
  - Nhân viên công ty Unilever, các công ty đối tác và các bên thứ ba có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình này đều không được tham gia.